Anasayfa
Mesajlar
Hesabım
Chat'e Katıl
+ 0

Prp Kök Hücre nedir fiyatı ne kadar Tedavisi Hakkında Bilgi

Prp Kök Hücre nedir fiyatı ne kadar Tedavisi Hakkında Bilgi

 

PRP nedir?
PRP saç rehabilitasyonu, “Platelet Rich Plasma-Platelet (trombosit, pıhtı hücresi) istikametinden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” ismi verilen rehabilitasyon yönteminin kısaltılmış ismidir. Yeni tek cilt gençleştirme tekniği olan PRP programı nihai senelerde geliştirilmiştir. PRP yönteminde hastadan 8-20 cc kan alınarak merkezkaç edilir. PRP tedavisinde elde ettikleri serum, mezoterapi gibi küçücük ufak miktarlarda ve sıklıkla derinin içerisine enjekte edilir. Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız pıhtı hücrelerini bu dokuya toplayarak tek tamir süreci başlatır, PRP uygulamasının emeli amaç dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan defa daha çok sayıda pıhtı hücresi verebilmektir. Böylelikle amaç dokunun onarımı süratle ve kuvvetli tek şeklinde başlar ve henüz ivedi sonuçlanır. PRP tekniği ile elde ettikleri serumdaki plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır.
PRP uygulamasında emel nedir?
PRP tedavisinde hastanın bütün kendisine ilişkin tek serum elde edilir. Elde ettikleri serumdaki pıhtı hücrelerinin ortalama yoğunluğu mililitreküpte tek milyon olarak ölçülmektedir. PRP tedavisinde pıhtı hücrelerinden, bütün yara iyileşmesi ve doku ayrılması süreçlerini başlatan, hayatsal dikkate sahip büyüme faktörlerini elde etmek amaçlanır. PRP yöntemiyle elde ettikleri serumdaki pıhtı hücreleri ve büyüme etkenleri, yeni kollajen oluşumunu ve hücreler arası maddeyi arttırarak cildi güncellemek emeliyle derinin alt dokularına yayılır. Lazer / peeling gibi programlardan derhal ardından, derinin süratle yapılanmasını sağlamak, Deride senesinin ve UV ışınlarına maruz kalmanın neticelerini geriye döndürecek biçimde kırışıklıkların düzelmesini, çöküntülerin giderilmesini, esneklik ve parlaklığının yine kazandırılmasını sağlamak, İyileşmesi uzun süren yara, çatlak ve deri niteliğinin zarar gördüğü durumların denetimini sağlamak, Saç dökülmesinde tek başına kullanmak ya da başka rehabilitasyon seçeneklerinin etkisini sağlamlaştırmak gibi amaçlarla ve yukarıda belirti edilen alanlar dışında birçok bölgede başarı ile uygulanmaktadır.
Uygulama hangi yöntemlerle yapılmaktadır?
Bu program surat, boyun, dekolte, ellerin üstü ve bacak içleri, kollar, saçlı deri gibi cilt ayrılması gerektiren bütün alanlarda kullanılır. Gözaltı morluklarında ve leke tedavisinde iyi neticeler alınabilir. Derince kırışıklıklar yerine, PRP’nin otolog trombin ile bileşiminden meydana gelen karışım deri altına gerçekleştirdikten derhal ardından tek jel durumuna dönüşür. Bu jel kesif tek doku onarımı süreci başlatarak hacim kayıplarını giderecek tek tesir gösterir. PRP jel yanlızca hacim kazandırıcı tek dolgu olarak tesir göstermez, bu arada da enjeksiyonun yapıldığı yeri çevreleyen dokunun benzeri olan yeni tek dokunun oluşumunu da başlatır. Bu dolgu materyali bireyin kendine ilişkin bulunduğu yerine alerji yan tesiri olmamaktadır
PRP programı tek tür kök hücre rehabilitasyonu midir?
Kök hücre rehabilitasyonu ya da hücresel rehabilitasyon tek yaralanma ya da hastalığı iyileştirmek emeliyle hasarlı olan tek uzva yeni hücrelerin tanıtılması mananına gelmektedir. PRP uygulamasında ise hasar görmüş dokunun onarımı yerine onarımı başlatan ve uyaran tek etmen olarak plateletlerden yararlanılmaktadır, iki program bu manada birbirinden farklıdır.
Hastanın kendisi kanının işlemden geçirilip hastaya yeniden verilmesi emin tek program mıdır?
PRP ile elde ettikleri tüm bu muhteva tamamiyle kendine ilişkin bulunduğu yerine, lokal tek allerji rizikosu ve bulaşıcı hastalık rizikosu taşımaz. Ayrı olarak kanın alınması, plateletlerin ayrıştırılması gibi işlemler steril ve kapalı tek kit sayesinde uygulanmaktadır, başka bir deyişle dışarıdan da tek bulaşma rizikosu yoktur. Bunların yanında, verilen plateletlere eklenen hiçbir şey sahip olunan değildir. Bu nedenlerle bu program emin olarak değerlendirilebilir.
Pratikte PRP programı sebep yapılır?
Uygulamanın uygulanacağı şahıstan az miktarada 8-20 ml kan içerler, santrfüj cihazında plateletleri ayrıştırılır. Ayrıştırılan plateletler kitteki tüpün içersinde yoğunlaşıp birikir ve PRP olarak bilinen tek kan ürünü meydana çıkar. Bu ürün (PRP) dolgu ya da mezoterapi gibi yöntemlerle deriye yapılır, deriyi gençleştirici tesiri programın derhal ardından parlak ve işlek tek görünümle bariz duruma gelir.
Bu rehabilitasyonun uygulanması ne kadar sürüyor?
Özel tek şart gerekmektedir mu? Toplamda tahminen 10 dakikalık tek uygulamadır. Basitçe, acısız biçimde uygulanır. PRP uygulamasında kan alınmasından dolgu ya da mezoterapi veyahut maske uygulamasına kadar olan bütün işlemlerin yöntem ve tertemiz nedenlerle aynısı yerde yapması gerekir.
Plateletler bizim kanımızda serbest durumda dolaştığına göre sebep yaşlanan dokuya kendiliklerinden gidip bu süreci başlatmıyorlar?
Aslında kan dolaşımı ile dokulara ulaşan plateletler bunu belirli ölçüde yaparlar fakat genel olarak yaşlanmakta olan tek vücutta bu tetikleme kafi değildir. Bu nedenden dolayı plateletler yoğunlaştırılıp PRP durumuna getirilir ve amaçlanan dokulara; yüze, boyuna, ellere ve başka alanlara uygulanır.
Plateletleri yoğunlaştırarak PRP elde etmek yerine tek tek formül mi var?
Plateletlerin yoğunlaştırılarak PRP elde edilmesi yöntem olanaklarla ilgilidir. Ilk olarak plateletlerin bu zenginleştirme prosedürü esnasında herhangi bir hasar görmemesi gerekir. Ayrı olarak zenginleştirme belirlenmiş ölçülerde olmak zorundadır. Mesela aşırı zenginleştirilmiş tek PRP işe yaramayacaktır. Bundan farklı, tek hastadan elde ettikleri kan ürününü aynısı hastaya geri vermek yerine aktivite ve güvenilirliği onaylanmış ürün ve yöntemler kullanılmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde medikal gereç olarak onaylanmış, CE damgası taşıyan, dünya genelinde kullanılmakta olan ürünler kullanılmalıdır.
PRP’nin kesinlikle enjekte edilmesi mi gerekir?
PRP mezoterapi ya da dolgu yöntemiyle deriye verilebildiği gibi tek maske sayesinde da uygulanabilir.
Uygulanacak PRP’nin belirlenmiş tek dozu var mıdır?
Ne kadarına gereksinim duyulur? Ne kadarı uygulanır? Burada doz aşımı gibi tek sorun yoktur. Elde ettikleri PRP’nin bütün kullanılabilir. Genellikle tek mezoterapi kiti ile toplam 4-8 mililitre PRP elde edilebilir. Bu da surat, boyun, dekolte ili, kolların dışı, bacakların iç bölümü gibi alanların tamamında rehabilitasyon tatbik etmek yerine yeterlidir.
PRP uygulamasında pozitif tesir ne vakit görülür?
Uygulamadan derhal ardından ciltte sıhhatli tek parlaklık meydana çıkar. Ardından bu parlak görünümde bir miktar gerileme gerçekleşir, fakat 3 ya da 4 uygulamadan ardından (yani 1 kür uygulandıktan sonra) kalıcı tek tesir bariz duruma gelir.
Etkinin tam anlamıyla sağlanması yerine kaç program inşa etmek gerekir?
Aslında son tek netice elde etmek emeliyle 3 hafta aralıkla minimum 3 enjeksiyon inşa etmek gerekir. Ardından da her 6-12 ayda tek program yapması neticelerin korunmasına imkan verir. Tek kür ile elde ettikleri pozitif neticeler ardından tamamiyle kaybolur mu? Kaybolmaz, fakat 3 ya da 4 uygulamadan meydana gelen kürleri her 6-12 ayda tek tekrarlamak gerekir. Bu halde yapılan kürlerin tesiri kalıcı tek gençleştirici tesire eşdeğerdir. Başka bir deyişle her 20 gün içerisinde tek yapılacak 3 ya da 4 uygulamadan oluşacak tek kür ortalama olarak her sene tekrarlanmalıdır.
PRP uygulamasının en ehemmiyetli üstünlüğü nedir?
Sağlanan gençleştirici etkinin dolgu ve benzer uygulamalarda elde ettikleri etkiler gibi yanlızca belirli alanlara yoğunlaşmış olmaması, derinin henüz devasa tek kısmına yayılması ve henüz kalıcı olmasıdır. Başka yollarla sağlanan pozitif neticeler belirlenmiş bir müddet devam eder, fakat PRP’nin pozitif neticeleri tamamiyle yapılan şahsa aittir. Kaybolup gitmez.
Bu uygulamada istenmeyen etkiler mevzubahis mudur?
Hastaya kendisi kanından imal edilen tek gereç (PRP) verilmektedir. Uygulanan prosedür kolaylıkla yara iyileşmesi sürecini başlatmak ve hızlandırmaktır. İstenmeyen tek tesir ile karşılaşma mümkünlülüğü epey düşüktür.
PRP programı efkâr verir mi?
PRP programı maske dışında enjeksiyonla yapılır. Kan alınması sırasında duyulan rahatsızlıktan henüz devasa boyutta tek efkâr hissi beklenmez. PRP ile mezoterapi programı genellikle derinin derhal altına yapılır, deriye hacim kazandırmak içinse henüz derince program inşa etmek lazım olur, fakat bu uygulamalarda dışarıdan sürülen anestezik kremler efkâr hissini engeller.
PRP uygulamasından beklentiler neler olmalıdır?
Kozmetik emelli PRP programı çoğu beklentiyi karşılayacak özelliklere sahiptir. Çünkü; Uzun etkilidir, Deriyi en tabii biçimde yine canlı tutar, yapılandırır. Basit ve güvenilir biçimde uygulanır. Yanlızca yeni kolajen oluşumunu değil, derinin bütün hayatsal fonksiyonlarını destekler. Kırışıklıkları ve çizgileri deriyi “doldurarak” değil “gençleştirerek” giderir. İlk uygulamadan ertesi sağlanan parlak sıhhatli manzara bir müddet ardından hafifçe gerileyebilir, bunun yerine ardışık programlar yapılmalı ve genleştirici etkinin yığılmasını sağlamalıdır. 3 ya da 4 uygulamadan meydana gelen kürler her 10-12 ayda tek sefer tekrarlandığında kalıcı sayılabilecek kadar uzun tesirli tek gençleştirici tesiri sağlanmış olacaktır.

 

Yorumlar
Yorum Yap
Cevapla
Son Cevaplar